4 Wensbomen
Mill - Sint Hubert - Wilbertoord - Langenboom


Een initiatief van Ontdek Mill


in Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom staat iets moois. Er staan 4 grote kerstbomen, en dit noemen wij wensbomen. Meer info is te lezen in onderstaand krantenartikel.


4Wensbomen ; ze komen er weer aan!

In 2020 ontstaan uit gevoel van verbinding en verlichting voor de gemeenschap. Als project en boodschap - aandacht voor elkaar - heeft het zich gevormd naar wat er in huidige aanhoudende onzekerheid toch nog kan. Helaas zal ook aankomende kerst geen ruimte bieden voor grootse kerstactiviteiten zoals tijdens het Winterfestijn de bedoeling was, maar gelukkig wel voor de 2e editie van 4 grootse wensbomen in de 4 kerkdorpen van nu nog gemeente Mill & Sint Hubert; Mill, Wilbertoord, Langenboom en Sint Hubert.

Aandacht voor elkaar

Wensbomen als symbool voor het hebben van aandacht voor elkaar. Maar ook voor dorpskracht, om te laten zien wat er kan in een groter geheel. Hoe je je kan verenigen over dorpen heen. Hoe je de weg naar elkaar kan blijven vinden, juist nu. Dat er plaats en aandacht is voor iedereen. Niemand uitgezonderd.

Het is een moeilijke tijd voor veel mensen, dat is een understatement.

De wensboom is een plek waar je letterlijk kunt stilstaan bij gevoelens van teleurstelling, gemis en verlies, van verontwaardiging en intens verdriet, van vereenzaming en de kwetsbaarheid om ons heen.

Maar zeker ook van het eren en waarderen van wie en wat ons dierbaar is, van acceptatie en vertrouwen in wat komt, voor wat ondanks alle onzekerheid en ontzetting van vandaag in het morgen wordt meegenomen. Een tijd waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar een groot goed zijn.

Dat we ondanks gevoelens van tegenstelling en verschil, op basis van wederzijds respect blijven omzien naar elkaar. Dat we dat doen door iets moois te wensen voor elkaar is juist in zijn eenvoud een groots gebaar. Dit is verleden jaar erg positief ontvangen, wat ertoe heeft bijgedragen dat in de kerkdorpen kerst werkgroepen ook dit jaar een wensboom gaan plaatsen.

Een 2e editie van de 4wensbomen in een tijd van annuleringen

In 2021 bouwen we als 4Wensbomen verder op ons fundament en de ervaring van vorig jaar. Dit jaar georganiseerd en uitgevoerd door 4 kerst werkgroepen uit de 4 kerkdorpen. De logistieke voorbereiding is samen afgestemd, de verdere uitwerking is aan de versiergroepen in de dorpen. Zo is er binnen een gemeenschappelijk symbool ook ruimte voor eigen creativiteit en invulling, met als resultaat 4 unieke wensbomen. Stuk voor stuk het bezichtigen waard.

De realisatie van 4 grote verlichte en versierde kerstbomen, die er ondanks alles ook dit jaar, met het naderende afscheid van onze gemeente Mill & Sint Hubert, wederom gaan komen. Ook nu, ondanks alle beperkingen en bijbehorende uitdagingen, als krachtig symbool van verlichting in donkere tijden. Helaas niet in verbinding met het winterfestijn in Mill en de kerstmarkt in Langenboom, maar wel in verbinding als buurdorpen met aandacht voor elkaar.

Aankomend weekend zullen de 4wensbomen desondanks worden geplaatst en versierd door de verschillende kerst werkgroepen. Net als vorig jaar worden de bomen bij Boomkwekerij Ebben recht vanuit de grond op groot transport gezet en met hulp van vrijwilligers solide geplaatst op speciaal hiervoor ontworpen betonnen voeten.

Wandelroute langs 4Wensbomen

In ieder kerkdorp op zijn eigen manier blijven we verbonden door wensen en blijven we in beweging. Het bezoeken van alle 4 de Wensbomen via de 4wensbomen wandelroute -uitgezet door wandelvereniging W.S.V. Amicitia - is een aanrader. Dit kan volledig op eigen gelegenheid. Bij de wensbomen kan eenieder afstand tot elkaar houden binnen de richtlijnen.

Wensschijven

Vorig jaar werden in iedere wensboom houten stamschijfjes ingehangen en waren deze op een aantal plekken te verkrijgen. Stiekem best heeft veel handelingen en logistiek.

Dit jaar is dit per kerkdorp wat anders uitgewerkt, maar nog steeds draait het in ieder dorp om het inhangen van een wens voor een ander.

In Mill staat het bezoekers van de wensboom vrij om je wens op eigen wijze uit te werken, op een kaart, een kerstbal of in een andere vorm van een vergelijkbaar formaat.

Ideen hiervoor worden gedeeld via 4wensbomen facebook en instagram. De kerst werkgroep laat zich graag verrassen door eigen creaties en bijzondere kerstwensen.

Een wenspad

Op gepaste afstand van elkaar kunnen meerdere bezoekers hun wens inhangen in het wenspad. Het wenspad verbindt de wensboom en de kerststal. De wensboom wordt in samenspraak met het kerkbestuur geplaatst nabij de kerk, dus niet op de parkeerplaats zoals vorig jaar. Samen met de kerststal komt de wensboom hier prachtig te staan en is deze vrij toegankelijk en veilig te bezoeken door passanten.

In Langenboom hebben we de basisschoolkinderen een beetje op weg geholpen met bruikbare houten kerstdecoraties om de wens mee in te hangen. Kinderen die we hebben gemist kunnen deze ophalen bij de bakker. De wensboom is dit jaar te bewonderen bij de kerk.

In Sint Hubert worden op de basisschool kerstballen gemaakt met ondersteuning van oudervereniging de Schare en Stichting jeugdbelangen. De Zorgschakel verzorgt de mooie versiering van de wensboom.

In Wilbertoord wordt de wensboom bij de kerststal geplaatst op het Sint Josephplein.

Alle kinderen op de basisschool ontvangen een kerstdecoratie die ze beschilderen/bekleuren en van een kerstwens kunnen voorzien die in de wensboom mogen worden gehangen. De wensboom wordt aangekleed met natuurvriendelijke materialen.

Kerstwens

4wensbomen hoopt op deze manier alle inwoners van de 4 kerkdorpen een klein lichtpuntje te bezorgen en bedankt vrijwilligers en sponsors voor het mogelijk maken de wensbomen. We wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2022 en houd aandacht voor elkaar!

Op de hoogte blijven

Houd onze (social) mediakanalen op facebook en insta in de gaten. Ook Ontdek Mill, de LOM en de Neije krant houden u op de hoogte.

Contactpersonen 4Wensbomen

Mill : Jim Broeren/Marius van Kuppeveld

Sint Hubert : Han Lavrijssen

Langenboom : Gerdy Nooijen

Wilbertoord : Marco Teunissen